Ebri

hWelkom op de website van Egbert Brink

Groeiend verlangen

(Geschenkboekje)

Uitgeverij: Kok, Utrecht
Jaar: 2012, 2e druk
Aantal pagina's: 79
ISBN: 9789043511742
Prijs: € 11,50In Groeiend verlangen wordt de verwachting gewekt naar een geweldige toekomst. De schrijver tekent het wenkend perspectief van een schitterend nieuwe wereld. Als Christus terugkomt, in al zijn heerlijkheid, zal Hij de hemel op aarde brengen. Aan alle onrecht, kwaad en verdriet komt een einde. Alle tranen zullen afgewist worden. Christus zelf zal met zijn heerlijke uitstraling het Licht van de wereld zijn. Hem te ontmoeten, wat een vooruitzicht!

Je zou verwachten dat het verlangen naar Christus’ terugkeer sterk leeft bij christenen. De dagelijkse praktijk is vaak anders. Er zijn allerlei belemmeringen waardoor het uitzien naar Jezus aangevochten kan worden. Mensen zijn vol van de dingen van alledag, en het verlangen verflauwt of is nagenoeg verdwenen. De auteur laat zien dat Gods Geest wel met de toekomst bezig is. Niemand die zo verlangt naar de nieuwe wereld als Hij. Hij roept het verlangen wakker, laat het weer opleven en groeien. Hij houdt de verwachting levend!