Ebri

hWelkom op de website van Egbert Brink

Het Woord vooraf

(Voor catechese en bijbelstudie)

Uitgeverij: Vuurbaak, Barneveld
Jaar: 2012, 9e (ongewijzigde) druk
Aantal pagina's: 228
ISBN: 978 90 5560 285 8
Prijs: € 19,75Het leven met God is een boeiende en verrassende reis, langs ongekende wegen, met fantastische uitzichten en een wenkend perspectief.
Een tocht met het Woord vooraf: het levende Woord van God als leidraad op de reis van je leven. Het leren kennen van God zoals Hij Zich openbaart in zijn Woord, is léven. Leven op de adem van zijn stem. Onderweg naar de nieuwe aarde, een hemel op aarde.
Egbert Brink schreef dit boek voor christenen voor wie de bijbelse boodschap hun levensprogram bepaalt. Een boek dat de geloofskennis op een levendige manier overbrengt.

Voor veel christenen is hun openbare geloofsbelijdenis een belangrijke mijlpaal op hun levensreis.
Op weg naar je jawoord voor Hem en zijn gemeente heb je op de catechisatie heel wat te leren. Over Hem en zijn Woord. Over de belijdenis en de geschiedenis van Christus’ kerk. Over zonde en genade. Over gebed, doop en avondmaal. Over christelijk leven, leven uit het geloof. Geloofskennis hoort bij een levend geloof.

Het Woord vooraf is tot stand gekomen uit lessen voor de belijdeniscatechisatie, die de schrijver gaf in Nijmegen en Waddinxveen. Het is dan ook in de eerste plaats bedoeld als hulp bij die studie. Meer een leerboek dan een leesboek.
Maar de frisse en aansprekende manier waarop in Het Woord vooraf de kennis over het Woord van God wordt overgebracht, maakt het boek ook zeer geschikt voor gebruik op cursussen voor belijdende leden of als naslagwerk bij persoonlijke bijbelstudie en bijbelstudie in groepsverband.
Elk hoofdstuk sluit af met een leesrooster en met vragen die het doordenken en met elkaar doorspreken stimuleren.
De eerste druk dateert van augustus 2000. Voor de tweede druk (2001) werd het boek grondig herzien en sterk uitgebreid. De vijfde druk is opnieuw herzien en verscheen in september 2004.
In het voorjaar van 2006 kwam de zesde druk uit, enkele maanden daarna gevolgd door de Engelse vertaling in West-Australië, onder de titel His Word before yours.
In de zomer van 2008 verscheen de zevende herziene druk; hierin is de Nieuwe Bijbelvertaling verwerkt. De achtste en de negende druk (resp. 2009 en 2012) zijn ongewijzigd.
In 2009 verscheen een vertaling in het Zuid-Afrikaans, onder de titel Die Woord voor die ja-woord.

In 2016 verscheen bij LINTINDO, Zwolle, een idonesische vertaling onder de titel Semata-mata oleh Firman