Ebri

hWelkom op de website van Egbert Brink

Meer dan genoeg

Het verlangen naar meer van de Geest

Uitgeverij: Vuurbaak, Barneveld
Jaar: 2004, 3e druk
Aantal pagina's: 168
ISBN: 90 5560 282 5
Prijs: € 13,75

(Meerdere auteurs)


Binnen kerken van gereformeerde belijdenis zijn vragen gaan leven over de manier van geloven. Er is een verlangen naar méér - naar ‘meer van de Geest’.

Is er niet meer mogelijk dan wat wij binnen de kerk tot nu toe meemaken?
Is er niet méér dan het spreken van de Geest via de Bijbel? Bij voorbeeld door middel van beelden, dromen en andere rechtstreekse ingevingen?
Is er niet méér mogelijk dan het gewone spreken van mensen? Wat te denken van het spreken in ‘tongen’?
Mogen wij niet méér verwachten van de kracht van het gebed? Bij voorbeeld het gebed om genezing?
Of, los van zulke specifieke dingen, zou er niet meer enthousiasme, warmte en blijdschap kunnen zijn?
Doe je jezelf niet te kort wanneer je niet verder komt dan de traditioneel-gereformeerde manier van geloven? Beter gezegd: doe je de Heilige Geest dan niet te kort?

Dit boek is door zeven theologen geschreven om u als lezer te helpen met het vinden van antwoorden op die vragen.
De hoofdstukken die ds. Brink voor zijn rekening nam, zijn:
'Compassie in gebrokenheid; de krachtige ondersteuning van Gods Geest in zwakheid', en:
'Luisteren naar zijn stem; luisterend bidden en de verhouding Geest en Woord'.