Ebri

hWelkom op de website van Egbert Brink

Tien gave regels van God

(Bijbelstudie (Bond van Geref. Jongerenverenigingen))

Uitgeverij: BGJ
Jaar: 2009
Aantal pagina's: 96
ISBN: 978 90 806673 8 9
Prijs: € 10,-

(Meerdere auteurs)


Deze schets bevat tien hoofdstukken met bijbelstudies over de Tien Geboden.
Het eerste hoofdstuk is van de hand van ds. Brink. Het gaat over de plaats van de Tien Geboden in het Nieuwe Testament. Heeft de Wet nog wel zeggenschap over nieuwtestamentische gelovigen?
Vervolgens worden de Tien Geboden één voor één behandeld.
Elk hoofdstuk wordt afgerond met prikkelende stellingen en vragen.