Ebri

hWelkom op de website van Egbert Brink

Uitgesproken!

Vitaal geloven vandaag

(Bijbelstudie (Geref. Bijbelstudiebond))

Uitgeverij: Vuurbaak, Barneveld
Jaar: 2009, 3e druk
Aantal pagina's: 106
ISBN: 90 5560 260 5
Prijs: € 8,90


Deze bijbelstudie gaat over de kern van ons christelijk geloof. Met voorbeelden uit de Bijbel en uit ons eigen bestaan neemt de auteur ons mee in de spannende wereld van het geloof.  Het gaat niet om de kennis van de ervaring, maar om de ervaring van de kennis!

Aloude dogma's zijn springlevend en zo beweeglijk als maar kan: ze vragen niet om herhaling maar om hertaling. Zo wordt ons geloof een vitaal geloof!

Gods stijl is uitgesproken herkenbaar in zijn manier van spreken en doen en in zijn werken. Als je zegt: dit is uitgeproken God, roep je bewondering op voor Hem. Wanneer je openlijk uitkomt voor je geloof, spreek je jezelf uit. Je durft te verwoorden in wie je gelooft en wat je gelooft.

Enkele onderwerpen:
Drie-eenheid
God de Vader
Gods almacht
Naar Gods beeld geschapen
Oorsprongszonde
Is de hel er uiteindelijk wel?
Eeuwig leven