Ebri

Welkom op de website van Egbert Brink


Wie is Egbert Brink?

Ds. Egbert Brink (1961) is geboren in Emmeloord. Hij groeide verder op in Ommen en volgde het gymnasium in Amersfoort. Hij studeerde aan de Theologische Universiteit in Kampen en de Faculté Libre de Théologie Réformée in Aix-en-Provence, met als hoofdvakken Oude Testament en Dogmatiek.

Sinds 1997 (sinds augustus 2012 voor drie dagen per week) is hij predikant van de Gereformeerde Kerk van Waddinxveen, daarvoor diende hij vanaf 1990 de gemeente te Nijmegen.
In 2002, 2008, 2010, 2012, 2104-2020 werd hij uitgezonden als gastdocent bijbelse hermeneutiek, wijsheid en christelijke andragogie aan de Faculté de Theologie Evangélique te Bangui en in Yaoundé (Kameroen). Daarbij trad hij regelmatig op tijdens congressen voor Afrikaanse theologische studenten in de Franstalige wereld. 
Zie voor verslagen colleges Bangui 1 (met filmpje) en colleges Bangui 2.

Ook is hij gastdocent Praktische Theologie aan de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence.
Per 1 augustus 2012 is hij benoemd als universitair docent Oude Testament, in het bijzonder Wijsheidsliteratuur en Bijbelse Theologie, aan de Theologische Universiteit Kampen. Vanaf januari 2018 geeft hij daarnaast les in de Pastorale Vakken als Praktisch Theoloog.

Op 16 augustus 2012 promoveerde hij aan de Promise Christian University (Franstalig departement) en de William Carey University in Pasadena (Californië), met als onderwerp traumaverwerking in het boek Job (Connecting Horizons with Job). Promotor was dr. Moussa Bongoyok. Aan die universiteit ontving hij ook een eredoctoraat voor zijn docentschappen en publicaties op breed terrein.

Sinds jaar en dag houdt hij zich in het bijzonder bezig met traumatheologie met specifieke aandacht voor het boek Job en heeft hij zich op pastoraal terrein steeds meer gespecialiseerd in de behandeling van traumata in samenwerking met hulpverleners uit de psyschische professionele sector.

Hij houdt regelmatig lezingen en schrijft artikelen en overdenkingen. Ook publiceerde hij de hieronder staande boeken en werkte mee aan enkele bundels.

Samen met ds. Jan Wesseling schreef hij Alles in Christus (serie Woord en Wereld, 1997), een studie over de Chinese martelaar Watchman Nee.

In 2000 verscheen Het Woord vooraf, een actuele geloofsleer bestemd voor belijdeniscatechisatie en catechese van belijdende leden. In 2004 beleefde dit boek een vijfde herziene druk, waarvan in 2006 opnieuw een herdruk volgde. In de zomer van 2008 verscheen de zevende herziene druk; hierin is de Nieuwe Bijbelvertaling verwerkt. Inmiddels is eind 2012 een negende ongewijzigde druk verschenen.
In 2006 werd dit boek in West-Australië in het Engels uitgegeven, getiteld His Word before yours. In 2021 verscheen een tweede druk.
Ook verscheen in 2009 een vertaling in het Zuid-Afrikaans, onder de titel Die Woord voor die ja-woord.
In 2006 was er al een Russische vertaling bij uitgeverij Tulipan in Odessa onder de titel Его Слово - прежде всего, in 2011 verscheen een heruitgave. Klik hier voor de volledige Russische tekst.
En in Cotonou, Benin, is in 2016 een Franse vertaling gepubliceerd, La Parole précède.
In diezelfde tijd, dus ook zomer 2016, is bij LITINDO, Zwolle, een Indonesische vertaling verschenen, Semata-mata oleh Firman, https://nl-nl.facebook.com/litindonederland/
In 2020 kwam in India een vertaling tot stand, uitg. Kannada (Calvary Reformed Church).

Onder de titel Uitgesproken! is in 2003 een artikelenreeks die eerst verscheen in De Reformatie, als bijbelstudie-uitgave van de Gereformeerde Bijbelstudiebond verschenen. 

Samen met zes collega’s uit de Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken schreef hij Meer dan genoeg, een boek over het verlangen naar meer van de Geest (2004).

Voor Wegwijs, het blad van de Gereformeerde Bijbelstudiebond, schreef hij enkele artikelen. Eén daarvan verscheen in de bundel bijbelstudie-uitgaven Woorden van waarde II.

In 2005 kwam een geschenkboekje uit: Een witte roos voor christenen onderweg, waarin wordt beschreven wat het hart van het christelijk geloof inhoudt. Uitgangspunt is de Lutherroos, met het zwarte kruis, het rode hart en de blauwe achtergrond, omgeven door een gouden ring. Het boekje is in 2012 herdrukt onder de titel Een witte roos.

Eind 2005 is het Woordenboek voor bijbellezers gepubliceerd. Drie van de bijna 200 hoofdstukken zijn verzorgd door ds. Brink.

Groeiend verlangen is het volgende geschenkboekje, met als jaar van uitgave 2006 (een uitbreiding van het bundeltje meditaties Lied van verlangen, 2000). Het gaat over de verwachting die christenen mogen hebben van een schitterende toekomst. De hemel zal op aarde komen! Verlangen wij daarnaar? Wie het meest verlangt en steeds de verwachting levend houdt, is Gods Geest. Ook dit boekje kreeg in 2012 een tweede druk.

Het boek Meer dan genoeg kreeg een vervolg in Geestrijk leven, dat begin 2006 uitkwam en geschreven is door tien auteurs, over het leven met de Geest.

De Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen gaf in 2009 een bundeling van schetsen uit over de tien geboden onder de titel Tien gave regels van God. 10 bijbelstudies over de Tien Geboden. Het eerste hoofdstuk is geschreven door ds. Brink.

In mei 2010 is opnieuw een geschenkboekje verschenen: Onnoemelijk veelzijdig. Over de namen van God. Hierin wordt een heldere uitleg gegeven over een aantal Godsnamen in de Bijbel.

In september 2020 verscheen in de serie Woord en Wereld (nr. 125) Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken, een samenwerking met Rob van Houwelingen.

Zie voor alle publicaties onder Bibliografie.