Ebri

Welkom op de website van Egbert Brink

Promotie


Egbert Brink ontving onlangs een PhD. Hij schrijft daar zelf het volgende over:

Begin januari 2012 kreeg ik vanuit de USA het bericht dat ik was voorgedragen voor een doctoraat: ‘after a proper academic evaluation of academic training, publications, teaching experience and pastoral ministry of Pastor Egbert Brink, we estimated that he meets the academic requirements’. In eerste instantie werd gedacht aan een eredoctoraat. Dit mede op grond van mijn werkzaamheden als gastdocent aan de Faculté de Théologie Evangélique de Bangui en de Faculté Jean Calvin in Aix. De voordracht is nl. tot stand gekomen vanuit een initiatief dat geboren is uit evaluaties van studenten in Afrika van de afgelopen 10 jaar en via mijn promotor Dr. Moussa Bongoyok.
Men was van mening dat het theologisch onderwijs aan de universiteiten en de talrijke publicaties in Nederland en ook in verschillende taalgebieden, voldoende was om een doctoraat toe te kennen. Al hebben die publicaties voor het overgrote deel geen wetenschappelijk karakter, men achtte desalniettemin aangetoond dat ik over de theologische knowhow en competenties beschik om op wetenschappelijk niveau te kunnen opereren.
Nadat verschillende christelijke universiteiten in de USA (William Carey, Biola University en Promise University, en de pas opgerichte Francophone University of International Development) het dossier in orde hadden bevonden, werd de suggestie gedaan of het niet beter was mij in te schrijven aan een van de universiteiten voor een verkort doctoraat programma. Dit met de bedoeling mij een PhD toe te kennen in de theologie (in plaats van een eredoctoraat). Daarvoor moest ik aan verschillende opdrachten en kwalificaties voldoen. Twee studies leverde ik, een uitvoerige bespreking van een soteriologie en christologie, en een bespreking van een commentaar op de brief aan de Hebreeën.
Een derde had ik voor een belangrijk deel al verricht, omdat ik eerder een artikel schreef over traumaverwerking in verband met het Verstaan van het boek Job (in: La Revue Reformée). Deze studie kon ik verder verdiepen, nader uitwerken en up-to-date maken, en diende als uitgangspunt voor de verdediging en theologisch discours met hoogleraren en docenten van de verschillende universiteiten op 16 augustus. Het artikel (Connecting horizons with Job, pastoral care [in cooperation with professionals] in the trauma-coping process) wordt binnenkort aan een van deze universiteiten (William Carey) gepubliceerd.
De verdediging heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2012 aan het William Carey in Pasadena (Californië). Het behoeft geen betoog dat ik deze gebeurtenissen als wonderlijk heb beleefd en ik mij heb verwonderd over de hogere regie in ons leven.

Zie bijgaande foto's.

In de pers verscheen over deze promotie het volgende:

Traumaverwerking met Job

In het Nederlands Dagblad van 28 juni 2012 verscheen dit artikel.
(met toestemming overgenomen uit Nederlands Dagblad van 26 juni 2012)

'Een boom is meer dan zijn wortels'

In het TU-Magazine van juni 2012 verscheen dit artikel.

Uit: Reformatorisch Dagblad, 2 oktober 2012

Dr. Egbert Brink: dorpspredikant actief in wereldkerk

door Klaas van der Zwaag

De Waddinxveense predikant promoveerde onlangs in Amerika, een wonderlijke gang van zaken. Onderwerp: traumaverwerking in het boek Job. Brink doceert in Kampen, Zwolle, Frankrijk en Afrika. Ook is hij betrokken bij het opzetten van een universiteit in het islamitische Kameroen. Organisator daarvan is zijn promotor, dr. Moussa Bongoyok.

Het gehele artikel is hier te vinden.

Een gepromoveerde medewerker

In Nader Bekeken van oktober 2012 verscheen dit artikeltje.